“Ἑλληνιστὶ πρὸς τοὺς παρόντας ἐκβοήσας…

“Ἑλληνιστὶ πρὸς τοὺς παρόντας ἐκβοήσας, «Ἀνερρίφθω κύβος», [anerríphthō kýbos] διεβίβαζε τὸν στρατόν.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *